Zde naleznete nejčastější chybová hlášení na strojích typu BQ332 a podobných, včetně případných řešení problémů a závad

"JJ" Problém s tuhostí zmrzliny
Manuální displejJJ

"JJ" svítí místo ukazatele tuhosti, stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje.

Dotykový displej

Na displeji svítí    Motor overload    , stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje..


Problémy:
1. Zmrzlina je příliš tuhá, je nastavena velká tuhost zmrzliny a zmrzlinová směs ve stroji zamrzá.
Řešení: Snižte tuhost zmrzliny viz. návod Nastavení stupně tuhosti směsi.

2. Ve zmrzlinové směsi je velký podíl vody. Špatně namíchaná zmrzlinová směs, nebo nedostatečné promíchávání směsi ve vaničkách.
Řešení: Vyměňte zbylou zmrzlinovou směs v obou vaničkách za novou se správným poměrem vody a směsi přesně dle návodu na balení zmrzliny.

3. Vadný míchací šnek, prasklý nebo zkroucený míchací šnek v mrazícím válci.
Řešení: Výměna vadného míchacího šneku.

4. Vadná nebo zatuhlá převodová skříň. Převodová skříň se netočí nebo se točí ztuha (nízká okolní teplota, dlouhodobé nepoužívání stroje ).
Řešení: Protočte ručně převodovou skříň, popřípadě výměna vadné převodové skříně.

5. Vadný měřící kondenzátor na elekromotoru (35 μF).
Řešení: Výměna vadného kondenzátoru, doporučujeme preventivně výměnu obou (35 μF i 200 μF)."CC" Problém s počitadlem porcí
Manuální displejCC

"CC" svítí místo ukazatele napětí, stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje.

Dotykový displej

Na displeji svítí    discharge switch long-term closed alarm    , stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje..


Problémy:
1. Výčepní páka je ve výdejní poloze déle jak 1 minutu při zapnutém mražení směsi.
Řešení: Vypněte stroj dejte všechny výčepní páky do horní polohy a stroj zapněte.

2. Spínač počítadla porcí je poškozený nebo není ve správné poloze, senzor musí být po nasazení výčepní hlavy těsně nad výčepními kolíky.
Řešení: Umístěte senzor do správné polohy, pokud potíže přetrvávají, vyměňte spínač."UL / UH" Problém s napětím v síti

Napětí v elektrické síti není v požadované toleranci +- 10% od 230V vzniká přepětí nebo podpětí, stav napětí naleznete na displeji.

"UL" Podpětí
Manuální displejUL

"UL" svítí místo ukazatele napětí, stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje.

Dotykový displej

Na displeji svítí    Low voltage alarm    , stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje..


Problémy:
1. Použitá elektrická zástrčka má malý příkon.
Řešení: Zapojte stroj do jiné elektrické zástrčky. Pokud to nelze odpojte další elektrické přístroje napojené na zástrčku.

2. Přívod do objektu má malý příkon.
Řešení: Odpojte další elektrické přístroje v objektu, popřípadě kontaktujte svého dodavatele elektrické energie.


"UH" Přepětí
Manuální displejUH

"UH" svítí místo ukazatele napětí, stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje.

Dotykový displej

Na displeji svítí    High voltage alarm    , stroj nepřetržitě pípá a na nic nereaguje..


Problémy:
1. Použitá elektrická zástrčka má velký příkon.
Řešení: Řešení: Zapojte stroj do jiné elektrické zástrčky. Pokud to nelze připojte další elektrické přístroje napojené na zástrčku.

2. Přívod do objektu má velký příkon.
Řešení: Připojte zmrzlinový stroj na co nejdelší prodlužovací kabel, připojte další elektrické přístroje v objektu, popřípadě kontaktujte svého dodavatele elektrické energie.Máte-li nějaký dotaz neváhejte kontaktovat naše odborníky